Thore Berntsson Båtbyggeri AB
Built by Thore Berntsson

Thore Berntsson

Thore Berntsson Båtbyggeri AB grundades 1983. Varvet ligger på svenska västkusten, nordväst om Göteborg, mellan Kareby och Rörtången. Företaget tillverkar alla typer av träbåtar, träintredningar till båtar och byggnader samt vår egen båt Jennipher.

Ocke Mannerfelts konstruktion Jennipher borgar för en väl genomtänkt och ny design med form, färg och funktion som ledstjärnor. Detta i kombination med Thore Berntssons gedigna hantverksskicklighet och innovativt tänkande gör slutprodukten lysande.

Ytbeläggningen på skrov och däck framställs med en ny produktionsteknik. Ytfinishen byggs upp av epoxy och 2-komponentslack. Skrov och däck tillverkas av glasfiber och epoxy som vakuumsugs för att optimera glashalten i laminatet. En speciell efterhärdningsprocess, som även används vid byggnation av försvarets fartyg gör att styrkan ökas med 30 %.

Komponenterna till Jennipher väljs ut med stor omsorg och målmedvetenhet för att slutresultatet skall bli optimalt. Som ett led i detta arbete väljer vi leverantörer som ser Jennipher – inte bara en båt – utan som en spjutspets in i framtidens båtproduktion där endast det bästa är gott nog.

Upplevelsen av att se och färdas med Jennipher kommer att ge en känsla av tillfredställelse där designen tillgodoser ögat, funktionen känns i kroppen och där kvaliteten och hantverksskickligheten lyser som en soluppgång.

Built by Thore Berntsson

Thore Berntsson

Välkomna !